TWÓJ SPRAWDZONY DOSTAWCA ORAZ DYSTRYBUTOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

40 LAT DOŚWIADCZENIA

POMIARY I PRZEGLĄDY STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Pomiary rezystencji izolacji transformatora, pomiary oporności uzwojeń transformatora, pomiary uziemień stacji

Nasze usługi
POMIARY I PRZEGLĄDY ZABEZPIECZĘŃ ROZDZIELNIC

Badanie zabezpieczeń SN i WN, pomiary przekładników prądowych, pomiary przekładników napięciowych, pomiary szynoprzewodów

Nasze usługi
BADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Lokalizacja uszkodzeń linii kablowej, lokalizacja trasy kabla, pomiar rezystencji izolacji,  próby napięciowe

Nasze usługi
POMIARY KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Pomiary rezystencji izolacji transformatora, pomiary oporności uzwojeń transformatora, pomiary uziemień stacji

Nasze usługi
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Obniż koszty energii biernej – dobierzemy i zamontujemy baterie kondensatorów

Nasze usługi
USŁUGI DLA NISKICH NAPIĘĆ DO 1 kV

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej,  badanie wyłączników różnicowo prądowych, badanie instalacji odgromowej

Nasze usługi
INWESTYCJA W EKOLOGICZNY ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW
PRZEDE WSZYSTKIM: EKOLOGIA

Zakład przetwarzania odpadów komunalnych łączy w sobie dwie ważne funkcje, z punktu widzenia ekologii: wspomaga gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wyprodukowanie około 20 MW energii cieplnej i około 10 MW energii elektrycznej.
Ilość wytworzonej energii cieplnej będzie mogła zaopatrzyć ponad 10 tys. mieszkań w Gorlicach.

Średnia optymalizacja
kosztów energii

Zadowolonych
klientów

Ukończonych
projektów

Zaufali nam

PGO S.A.
KUŻNIA
GLINIK

NiUW GLINIK

STESER GORLICE

TLC
SP. Z O.O.

GRUPA EMPOL

URZĄD MIASTA GORLICE

BS W LIMANOWEJ

STAL IMPEX

CASTMET