Zapraszamy do skorzystania z naszych usług wykonywanych przez doświadczonych pracowników Spółki będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Pracownicy posiadają aktualne uprawnienia na nadzór i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym
bez ograniczeń napięć.

Zadzwoń 572 785 770
Wykonujemy rzetelnie i fachowo następujące usługi

Dla średnich i wysokich napięć

Przeglądy i pomiary stacji transformatorowych

 • pomiar rezystencji izolacji transformatora,
 • pomiar oporności uzwojeń transformatora,
 • pomiar uziemień stacji /roboczego, ochronnego/,
 • badanie oleju

Przeglądy i pomiary zabezpieczeń rozdzielnic SN i WN

 • badanie zabezpieczeń SN i WN,
 • pomiary przekładników prądowych,
 • pomiary przekładników napięciowych,
 • pomiary szynoprzewodów.
Badanie kabli energetycznych SN i WN
 • lokalizacja uszkodzeń linii kablowych,
 • lokalizacja trasy kabla,
 • pomiar rezystencji izolacji,
 • próby napięciowe

Dla niskich napięć do 1 kV

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary oporności izolacji,
 • badanie wyłączników różnicowo prądowych,

 • pomiary kamerą termowizyjną,
 • badanie instalacji ogromowej,
 • badanie wyłączników przeciwpożarowych,

 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • kompensacja mocy biernej /dobór i montaż baterii/
usługa2

Usługi wykonujemy na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, jasielskiego, krośnieńskiego, tarnowskiego i nowotarskiego.