Oszczędności w Twoim portfelu dzięki finansowaniu instalacji

Samo zaintalowanie instalacji fotowoltaicznej przy obecnie wzrastających cenach energii elektrycznej również dla gospodarstw domowych daje zwrot z inwestycji w ciągu 3 lat, podczas gdy cała instalacja gwarantuje sprawne funkcjonowanie przez min. 20 lat. Przy dodatkowej pomocy finansowania instalacji, zwrot z tej inwestycji może się też znacznie skrócić:

KREDYT

przyznawany na preferencyjnych zasadach. Wymagana zdolność kredytowa. Warunki udzielenia kredytu w dużej mierze zależą od banku.

DOTACJE UNIJNE

Dotacje w ramach funduszy unijnych znajdują się w programach unijnych RPO danego województwa, które okresowo są ogłaszane w ramach konkursów. Należy tu podkreślić, że nie dla wszystkich RPO instalacje pv są priorytetem.

Ogólnopolski program unijny Czyste Powietrze. Niestety od 1 stycznia 2020 nie dotyczy nowych budynków.

Dotacje z gmin, które uczestniczą w ogólnopolskim programie eliminacji gazów cieplarnianych w swoim regionie. Według danych statystycznych ok. 80% gmin w Polsce uczestniczy w tym programie. 

DOTACJE GMINNE I REGIONALNE

Mój Prąd – program rządowy dla pierwszych 200 tys. nowych prosumentów. Dotacja 5000 zł do nowo powstającej instalacji pv dla indywidualnych inwestorów. „Mój Prąd” nie może łączyć z programami unijnymi (również gminnymi).

Ulga termoizolacyjna – możliwość odliczenia kosztów instalacji od podstawy opodatkowania do wartości instalacji 53 tys. zł w ciągu 6 lat. Do ulgi termoizolacyjnej nie wliczają się wydatki w części, jakie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW, wojewódzkich i gminnych funduszy lub zwrócone podatnikowi w jakieś innej formie.

Zapytaj o szczegóły >>

Zostaw nam
wiadomość 
odpowiemy
w ciągu 24h