Jesteś zainteresowany poniższym stanowiskiem?
Napisz do nas:

rekrutacja@empolenergia.pl

Lub skorzystaj z poniższego formularza:

MIEJSCE PRACY: GORLICE
UMOWA: PEŁNY ETAT

Elektromonter sieci WN, SN i nN

Aplikuj >>

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• Prace eksploatacyjne (oględziny, przeglądy), remontowe i inwestycyjne na następujących urządzeniach: linie kablowe SN i nN, stacja transformatorowa 110/6 kV, rozdzielnie SN 6 kV, stacje transformatorowe SN/nN 6/0,4 kV będących własnością i w eksploatacji EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.


• Wykonywanie czynności łączeniowych


• Usuwanie zakłóceń i awarii na urządzeniach elektroenergetycznych WN, SN i nN


• Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

• Wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie eksploatacji i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych


• Prowadzenie samochodu służbowego


• Obsługa odbiorców

WYMAGANIA

• Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym


• Mile widziane 2 lata doświadczenia w obszarze elektroenergetyki na stanowisku elektromontera


• Znajomość zasad budowy i eksploatacji urządzeń

elektroenergetycznych
• Świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, mile widziane powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, prac montażowych i prac kontrolno –pomiarowych


• Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m


• Prawo jazdy kat. B


• Mile widziana znajomość obsługi komputera


• Umiejętność pracy w zespole


• Dyspozycyjność


• Obowiązkowość i zdyscyplinowanie

OFERUJEMY

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

• Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem


• Szansę rozwoju zawodowego• Szkolenia oraz wsparcie doświadczonych pracowników
• Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie pracownicze PPLUS
• Świadczenia pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email rekrutacja@ooeenergia.pl lub listownie do EMPOL ENERGIA SP. Z O.O., ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice do dnia 5 października 2020 r.  Można również skorzystać z formularza.

MIEJSCE PRACY: GORLICE
UMOWA: PEŁNY ETAT

Specjalista ds. Rynku Energii

Aplikuj >>

Zakres obowiązków

• Współudział przy opracowywaniu taryf dla energii elektrycznej i cieplnej


• Przygotowywania raportów do Urzędu Regulacji Energetyki i GUS


• Przygotowywanie i wysyłanie oświadczeń do opłaty jakościowej, przejściowej i OZE


• Wypełnianie ankiet na potrzeby URE

• Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


• Obsługa procesu zmiany sprzedawcy, w tym monitorowanie zmian, weryfikacja zgłoszeń i przygotowywanie umów o świadczenie usługi dystrybucji


• Sporządzanie i aktualizacji umów z Odbiorcami

Terminowa realizacja przydzielonych obowiązków

Wymagania

• Bardzo dobra znajomość Ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych


• Bardzo dobra znajomość MS Excel


• Dobra organizacja pracy

Proponujemy

• Atrakcyjne wynagrodzenie


• Możliwość rozwoju i szkoleń specjalistycznych

• Stałe godziny pracy

MIEJSCE PRACY: GORLICE
UMOWA: PEŁNY ETAT

Elektromonter Instalacji Fotowoltaicznych

Aplikuj >>

Zakres obowiązków:

• montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

prace elektryczne


• montaż inwierterów wraz z zabezpieczeniami po stronie AC/DC


• montaż tras kablowych

wykonywanie uziemlenia i wszelkich pomiarów elektrycznych


• pomoc w pracy związanej z montażem konstrukcji dachowych oraz gruntowych•

Wymagania:

• uprawnienia SEP E i D do 1kV


• doświadczenie w pracach elektromonterskich


• brak lęku wysokości


• doświadczenie w branży fotowoltaicznej –

dodatkowy atut!


• doświadczenie na podobnym stanowisku – dodatkowy atut!


• uprawnienia UOT – mile widziane

warunek konieczny: gotowość do częstych wyjazdów słuzbowych

Proponujemy:

• Atrakcyjne wynagrodzenie


• Możliwość rozwoju i szkoleń specjalistycznych


• Stałe godziny pracy

MIEJSCE PRACY: GORLICE

UMOWA: PEŁNY ETAT / KONTRAKT B2B

Monter Instalacji Fotowoltaicznych

Aplikuj >>

Zakres obowiązków:

• montar instalacji fotowoltaicznych według projektu


• montaz konstrukcji pod moduły PV


• prace elektroinstalacyjne


• konfiguracja urtądzeń PV


• przeszkolenie użytkowników odn. obsługi urządzeń,


• konserwacja i serwis instalacji fotowoltaicznej

Wymagania:

• uprawnienia SEP do 1kV


• mile widziane uprawnienia UDT


• znajomość zagadnień elektrycznych


warunek konieczny: doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych


• brak przeciwskazań do pracy na wysokości


• czynne prawo jazdy kat.B


• dobra organizacja pracy

Proponujemy:

• Atrakcyjne wynagrodzenie


• Możliwość rozwoju i szkoleń specjalistycznych


Stałe godziny pracy

Napisz do nas –

może to właśnie
Ciebie szukamy!


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMPOL ENERGIA SP. Z O.O. z siedzibą w Gorlicach, ulica Michalusa 1, nr KRS 0000519767, NIP 7382146805, REGON 123182106.


  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z koordynatorem ochrony danych osobowych poprzez adres mailowy: odo@empolenergia.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.


  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy na które Pani/Pan kandyduje.  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c, art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.


  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres odo@ooeenergia.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.